!

SOCIETATE

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 

Suntem foarte mulțumiți de interesul față de compania noastră. Protecția vieții private este deosebit de importantă pentru noi.

Prin urmare, vă vom informa în continuare despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru următoarea prelucrare a datelor este METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prin aceasta declarativă de protecție a datelor dorim să vă informăm despre natura, amploarea și scopul datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această declarative de protective a datelor.

 

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică exclusiv serviciilor METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

 

[1.] SECURITATEA DATELOR

 

 [1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL. a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

 

[2.] PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

 

[2.1] Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

 

[3.] PARTENERI

 

METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume diverse agenții de marketing și societăți de sondare a opiniei precum Valoris Center SRL în scopurile menționate în prezenta politică, inclusiv companii care asigură servicii pentru menținerea site-ului, precum Pixelarium SRL și Landnet Solutions SRL, sau alți parteneri în calitate de destinatari ai datelor cu caracter personal precum  Porsche Informatik GmbH cu sediul în 5020 Salzburg, Porsche Austria GmbH & Co OG cu sediul în 5020 Salzburg, Vivid Planet Software GmbH cu sediul în 5302 Henndorf am Wallersee, precum Ducati Motor Holding S.p.A. („Ducati”) cu sediul in Via Cavalieri Ducati, 3, 40132 Bologna, Italia, care acționează pe baza instrucțiunilor primite de la METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL.

Relația dintre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL și partenerii în calitate de destinatari ai datelor cu caracter personal este intermediată de Porsche Romania S.R.L.  si de Ducati Motor Holding S.p.A. („Ducati”) cu sediul in Via Cavalieri Ducati, 3, 40132 Bologna, Italia, în calitate de furnizori ai METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL care contractează în nume propriu și în beneficiul METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL serviciile prestate de aceștia.

Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

Alți furnizori de servicii sau subcontractanți care efectuează o prelucrare specifică pot fi găsiți în lista procesării datelor individuale la punctele 4 și 5.

 

Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților

În plus, din partea METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL, nu există divulgări către terți - cum ar fi furnizori de adrese de contact și companii de marketing direct.

 

[4.] PRELUCRARI DE DATE PENTRU CARE NU ESTE NECESAR CONSIMTAMANTUL:

 

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

 

[4.1] În contextul achiziției unui autovehicul nou

 

Vehicul nou/ vehicul rulat - ofertă inclusiv accesorii

 • La intocmirea unei oferte personalizate pentru un vehicul nou, eventual inclusiv accesorii, sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal.
 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Întocmire ofertă pentru clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 1 an

 

Vehicul nou - Achiziție inclusiv accesorii

 • Pentru derularea unei comenzii, livrare și plată în cadrul achiziției unui autovehicul nou, inclusiv accesorii sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Procesare achiziție vehicul nou pentru clienți
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Datele dvs sunt transferate catre importatorul general Porsche Romania SRL pentru procesarea achizitiei și  datelor vehiculului către A24 ROAD PATROL SRL în cazul solicitării garanției privind mobilitatea si de catre Ducati Motor Holding S.p.A. pentru motociclete Ducati.

 

Drive test

 • Pentru efectuarea unui drive test METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Realizarea unui drive-test
 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 1 an

 

Procesarea daunelor de transport

 • Procesarea daunelor de transport în cadrul livrării unui autovehicul nou cu prestatorul de servicii de logistică
 • Datele autovehiculului
 • Scop: Procesarea daunelor de transport
 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Intermedierea datelor autovehiculului către Lagermax Internațional Speditionen GmbH

 

Solicitarea catre autoritatile competente a inmatricularii autovehiculului in numele proprietarului

•           In scopul depunerii de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL a documentelor necesare inmatricularii autovehiculului la sediile autoritatilor competente METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal: nume, prenume, datele personale inscrise in cartea de identitate, datele tehnice ale autovehiculului

•           Temei legal al prelucrarii: executarea contractului de mandat incheiat intre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL si dumneavoastra

•           Durata de stocare: 3 ani

 

[4.2] În contextul achiziției sau vânzării unui vehicul rulat

 

Vehicul rulat - Achiziție inclusiv accesorii

 • Pentru achiziția unui vehicul rulat de la client, comerciant, inclusiv accesorii sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Procesare achiziție vehicul rulat pentru clienți
  • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
  • Durata de stocare: 10 ani

 

Achiziție vehicul rulat de către dealer de la client

 • Pentru achizitia unui vehicul rulat de către dealer de la client, sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Derularea achiziției de vehicule rulate
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

 

Realizarea unui test de achiziție

 • Pentru realizarea unui test de evaluare pentru un vehicul rulat sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului,
 • Scop: Realizarea unui test de achiziție
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 3 ani
 • Pentru efectuarea acestei prelucrari, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transferate catre Porsche Finance Group Romania în cazul restanțelor la plata leasingului. Eventual datele se vor transmite și către Porsche  Romania SRL pentru vânzarea internațională a vehiculelor si catre Ducati Motor Holding S.p.A. pentru motociclete Ducati.

 

 

 

[4.3] În ceea ce privește service-ul, piesele de schimb și accesoriile

 

Procesarea comenzilor în service și a lucrărilor de reparație

 • Pentru procesarea comenzilor în service și a lucrărilor de reparație inclusiv trimiterea unui mesaj la finalizarea serviciilor, sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Procesarea comenzilor în service și a lucrărilor de reparație
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului; interes legitim în caz de extindere a comenzii și a documentării reparațiilor
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru anumite posibile pretenții de garanție, datele pot fi transmise si catre Porsche Romania SRL sau Ducati Motor Holding S.p.A. (pentru motociclete Ducati)

 

Vânzare piese de schimb, accesorii și unelte

 • Pentru achiziția de piese de schimb, accesorii și unelte sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Vânzare piese de schimb, accesorii și unelte
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

 

Documentarea daunelor (fotografii)

 • Pentru pregatirea documentatiei referitoare la daune pentru garanție și asigurare prin intermediul fotografiilor sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele autovehiculului  (serie sasiu, serie motor, aviz de expeditie, numar transport.
 • Scop: Documentație daune vehicul pentru cereri în garanție și asigurare
 • temei: interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani

 

Împrumutarea/ închirierea de automobile de schimb pentru service

 • Pentru a oferi servicii de imprumut respectiv închiriere de automobile de schimb către clienți în service sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Punerea la dispoziție de automobile de schimb pe durata reparațiilor asupra vehiculului
 • Temei: Contract
 • Durata de stocare: 10 ani

 

Documentație piese de schimb relevante pentru siguranță

 • Documentație cu privire la comanda de piese de schimb relevante pentru siguranță (de ex. Chei de schimb)
 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Documentație piese de schimb relevante pentru siguranță
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani

Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Romania SRL sau Ducati Motor Holding S.p.A. pentru motociclete Ducati.

 

[4.4] În legătură cu serviciile de garanție și programele de fidelizare pentru clienți

 

Garanție privind mobilitatea

 • Pentru oferirea serviciului de mobilitate si pentru prestarea serviciilor de asistență în caz de pană a automobilului sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL. datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii:datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Procesare garanție privind mobilitatea / asistență pană
 • Temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către către importatorul general Porsche Romania SRL și în caz de reparații în service cu garanția mobilității, către A24 ROAD PATROL SRL pentru procesare și ulterior redirecționare către cel mai apropiat partener de service.

 

Informații cu privire la măsuri de îmbunătățire a calității

 • Pentru informarea clienților cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Măsuri de îmbunătățire a calității
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Romania SRL sau Ducati Motor Holding S.p.A. pentru motociclete Ducati.

 

Sesizarea daunelor

 • Transmiterea de date personale în cadrul procesării daunelor către portalul de procesare asigurări Omniasig, Uniqa si Allianz Tiriac.
 • Datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Notificare asigurare pentru procesarea daunelor
 • Justificare: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani

Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Asigurari, Groupama, Asirom, Allianz Tiriac, City Insurance, Ergo Asigurari, Euroins, Garanta Asigurari, Generali, Gothaer, Uniqa sau Omniasig.

 

Calcul daune / Expertiză

 • Pentru obținerea unei expertize de la un expert si pentru întocmirea unui calcul pentru daune (estimări de costuri) sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului-seria sasiu, datele contractului
 • Scop: Notificare asigurare pentru procesarea daunelor
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Audatex.

 

Garanție: Procesare și dovedirea valabilității

 • Pentru dovedirea valabilității garanției către importator și/sau producător sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Procesarea cazurilor de garanție
 • temei: Contract sau relație precontractuală la cererea clientului
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către producătorul Volkswagen AG, Audi AG, Seat S.A. și Skoda Auto a.s., Ducati Motor Holding S.p.A. (pentru motociclete Ducati) În cazul unei garanții extinse are loc de asemenea un transfer automat catre Porsche Romania SRL sau Ducati Motor Holding S.p.A. (pentru motociclete Ducati), in functie de tipul autovehiculului.

opCard – achizitionarea TopCard si consumul serviciilor incluse in pachet

 • Aveti optiunea de a achizitiona un TopCard si de a folosi serviciile incluse in pachet. Atunci cand achizitionati un TopCard sau consumati un serviciu, datele dvs. personale din categoriile: date de contact si de identificare, date de identificare a vehiculului, date contractuale pentru produsul selectat, sunt prelucrate de catre Metrotehnica International.
 • Scop: executarea si prelucrarea comenzii, vanzarea unui TopCard, consumului de servicii, analiza si planificarea serviciilor TopCard.
 • Temei legal: executarea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale, interesul legitim de a prelucra datele in scopul analizei si planificarii serviciilor TopCard pana la 36 de luni de la expirarea TopCard.
 • Destinatarul datelor: furnizor de servicii IT, importator general
 • Perioada de stocare: 36 luni de la expirarea TopCard; 10 ani de la vanzarea TopCard sau de la rascumpararea unui serviciu TopCard.

  TopCard – Segmentarea clientilor
 • Pentru segmentarea anumitor grupuri de clienti, sunt prelucrate si analizate categoriile de date: date de contact si de identificare, date de identificare a vehiculului, grup de clienti. O parte din datele cu caracter personal vor fi transmise de catre Metrotehnica International catre importatorul general Porsche Romania SRL, in acest scop.
 • Scop: Analiza pietei si a clientilor.
 • Temei legal: interes legitim
 • Destinatarii datelor: furnizor de servicii IT, importator general, furnizor de servicii de marketing
 • Perioada de stocare: pana la implementarea masurilor de marketing (max. 6 luni)

  TopCard – Transmiterea unui e-mail de reamintire asupra expirarii TopCard
 • Cu 30 de zile inainte si la 2 luni dupa expirarea TopCard-ului, veti putea primi un e-mail de reamintire pentru reinnoirea TopCard. Pentru trimiterea e-mailului de reamintire, datele dvs. personale din categoriile: date de contact si de identificare, date de identificare a vehiculului, date contractuale pentru produsul selectat, vor fi prelucrate.
 • Scop: Marketing.
 • Temei legal: Interesul legitim de a oferi clientilor o modalitate comoda pentru continuarea utilizarii serviciilor TopCard si pentru mentinerea relatiei cu Distribuitorul / Partenerul Service.
 • Destinatarii datelor: furnizor de servicii IT, importator general, furnizor de servicii de marketing
 • Perioada de stocare: 36 luni de la expirarea TopCard

  Informatii in conformitate cu articolul 26 GDPR: Metrotehnica International este responsabil in comun cu importatorul general Porsche Romania SRL pentru prelucrarea datelor personale in cadrul TopCard. In acest sens, companiile au incheiat un acord privind responsabilitatea comuna în conformitate cu art. 26 GDPR.
  Repartizarea sarcinilor este urmatoarea:
  Importatorul general Porsche Romania SRL: vanzari de TopCard, facturare, efectuarea de audituri/examinari, pregatirea si punerea in aplicare a masurilor de marketing, efectuarea de analize ale pietei si clientilor.
  Metrotehnica International: vanzari de TopCard, facturare, administrare si rascumparare a serviciilor TopCard, furnizarea de date despre clienti si autovehicule, crearea și implementarea masurilor de marketing, asistenta pentru clienti
  Solicitarile persoanelor vizate sunt procesate in comun de Metrotehnica International si importatorul general Porsche Romania. Puteți gasi informatii mai detaliate privind solicitarile persoanelor vizate la punctul [6.] din această politica de confidentialitate.

 

 

[4.5] În legătură cu procese interne

 

Procesarea solicitărilor clienților și gesturi de bunăvoință

 • Pentru procesarea solicitarilor clientilor (Înregistrarea, transmiterea la nivel intern/extern (procesarea) și documentarea solicitărilor clienților de pe toate canalele de comunicare) sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Procesarea solicitărilor clienților
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către importatorul general Porsche Romania SRL sau in cazul motocicletelor Ducati, catre Ducati Motor Holding S.p.A..

 

Raportare internă

 • Pentru efectuarea de evaluări interne, statistici și pregătirea referințelor de afaceri pentru controlul tranzacțiilor sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categori: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Raportare internă
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Porsche Romania SRL sau in cazul motocicletelor Ducati, catre Ducati Motor Holding S.p.A..

 

 

Somații

 • Pentru procesarea somațiilor operaționale sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, date bancare și date privind bonitatea
 • Scop: Somații
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către birouri de încasare respectiv avocați

 

Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare

 • Pentru furnizarea datelor către societăți de leasing și de asigurare pe parcursul procesării tranzacțiilor de finanțare și asigurare, sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului
 • Scop: Derularea internă a tranzacțiilor de finanțare și de asigurare
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Finance Grup Romania.

Audit intern & audit extern

 • Pentru auditul intern respectiv auditul regulat al importatorului, pot fi prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului, datele contractului, date privind bonitatea și date bancare
 • Scop: Audit intern & audit extern
 • Temei: Interes legitim
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinierea scupului sus mentionat, datele dvs cu caracter personal pot fi transmise catre către Porsche Romania SRL și Volkswagen AG sau Ducati Motor Holding S.p.A., in cazul motocicletelor Ducati.

 

Punerea la dispoziție duplicatelor certificatului auto

 • Pentru emiterea unui duplicat al certificatului auto pentru client în caz de pierdere sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, datele autovehiculului
 • Scop: Întocmirea unui duplicat după certificatul auto
 • Temei: Obligație legală
 • Durata de stocare: 10 ani
 • Pentru indeplinirea scopului sus-mentionat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise către Porsche Romania SRL sau Ducati Motor Holding S.p.A. (pentru motociclete Ducati), in functie de vehicul.

Conformarea cu obligatiile legale care revin societatii noastre in calitate de contribuabil

•           Pentru a indeplini obligatiile legale de raportare a informatiilor contabile, financiare si fiscale in legatura cu tranzactiile derulate, sunt prelucrate de catre METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele categorii: datele de contact și de identificare, date factura vanzare

•           Scop: raportarea catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fisierului standard de control fiscal (SAF-T) - Declaratia 406

•           Temei: Obligatie legala

•           Durata de stocare: 10 ani

Pentru indeplinierea scopului sus mentionat, datele dvs cu caracter personal vor fi transmise catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

 

[5] PRELUCRĂRI ALE DATELOR PENTRU CARE ESTE NECESAR CONSIMȚĂMÂNTUL

 

Societatea METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL va prelucra datele personale menționate în următoarele scopuri pentru care este necesar consimțământul:

 

Informații despre produse, servicii și evenimente și studii de piațã și asigurarea/îmbunãtãțirea calitãții

 • Presupunând cã vom primi consimțãmântul dumneavoastrã, vã vom informa pe cãile alese despre noutãți cu privire la serviciile și produsele noastre și vã vom invita la evenimentele organizate. Ne transmiteți de asemenea acordul sã vã contactãm în scop de asigurare/ îmbunãtãțire a calitãții. Consimtãmântul, cât si revocarea acestuia se aplicã pentru METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL nu pentru toti dealerii din România.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente si studii de piata și asigurarea/îmbunãtãțirea calitãții
 • Justificare: Consimțãmântul
 • Durata de stocare: Pânã la revocarea consimțãmântului
 • Transmiterea datelor clientului, pentru studii de piata cu privire la satisfacția clienților, cãtre Porsche Romania( imputernicit al dealerului), respectiv subimputernicitii Porsche Romania SRL: CSOP SRL, TTR Group GmbH, Porsche Informatik si catre Ducati Motor Holding S.p.A. (pentru motociclete Ducati). De asemenea, datele dvs rezultate in urma studiilor de piata, vor fi transmise catre  VW AG, Audi AG, Skoda, SEAT, Ducati Motor Holding S.p.A. (pentru motociclete Ducati) in mod anonim sau nu, in functie de dorinta dvs exprimata la finalul studiilor.
 • In baza interesului legitim al METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL, anumite informatii referitoare la consimtamantul acordat/retras de dumneavoastra vor fi pastrate de METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL in scopul protejarii drepturilor si intereselor METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL, pentru o perioada de 3 ani, reprezentand termenul de prescriptie.
 •  

Memento pentru programări de service importante

 • Presupunând că avem consimțământul dumneavoastră, vă vom informa individual despre serviciile recomandate pentru dumneavoastră.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
 • Justificare: Consimțământul
 • Durata de stocare: Până la revocarea consimțământului

 

[6] Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

[6.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[6.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[6.3] Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

 

[6.4] Dreptul la limitarea procesării Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri

- Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

- procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,

- nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

- ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[6.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

[6.6] Dreptul la contestare În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[6.7] Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL printr-o notificare la adresa de e-mail protectiadatelor@metrotehnica.ro.

 

 

[7.] Date de contact

Responsabil:
METROTEHNICA INTERNATIONAL SRL

Sediul social in București, Str. Ing. D. Tacu nr.12, sector 5, România
Punct de lucru în Șoseaua Giurgiului 23 A, Jilava, județul Ilfov,
înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/443/1993, cod unic de înregistrare RO10068801
Telefon: 021.4500500
E-mail protectiadatelor@metrotehnica.ro

Versiune: octombrie 2023